dilluns, 9 de juny de 2008

Cicle cinema juliol i agost 09


Lloc: C/ Monturiol, 40
Hora: 20.00h

No hi faltis!

Declaració de principis i objectius de l'Assemblea de joves de Calafell-Cunit

DECLARACIÓ DE PRINCIPIS
L'Assemblea de Joves de Calafell és una associació amb voluntat política que vol fer una tasca de contrapoder popular. Així mateix l'AJC desenvoluparà una tasca social a favor de les classes populars i en contra de totes les formes de dominació i opressió. L'AJC pretén ser un punt de confluència, de relacions socials i d'intercanvi on es generin activitats culturals, de (contra)informació, lúdiques, recreatives, alternatives i a l'hora vol contribuir a l'associacionisme de base.

Intentem assolir una societat més lliure i solidària sense cap forma d'opressió o dominació, sense l'explotació de les persones per altres persones, sense la repressió policial i militar, sense marginació per motius de sexe, edat, opció sexual, procedència social o geogràfica, estètica, malaltia, disminucions psíquiques o físiques.

Venim del sector inconformista dins d'una societat sovint massa resignada i sabem que l'única via possible per aconseguir una societat més lliure és la unió de forces vers un mateix objectiu.
L'AJC està oberta a totes les opcions d'esquerres revolucionàries i alternatives. Neix amb voluntat unitària, de sumar esforços i superar diferències. L'AJC es compromet amb les preocupacions i reivindicacions ciutadanes que afecten al nostre poble, en defensa del dret a un Habitatge digne i en la lluita contra l'especulació urbanística.

Volem promoure la participació, conscienciació i recolzament del jovent de Calafell (en el seu estat màxim), per tal de tenir més força i legitimitat a l'hora d'aconseguir els nostres objectius.
L'assemblea està d'acord amb tots els mitjans per a aconseguir els seus objectius. En conseqüència dóna suport i es solidaritza amb totes les persones que treballen per qualsevol dels nostres objectius.

OBJECTIUS DE L'AJC
1-LLUITA CONTRA L'ESPECULACIÓ, PER UNA VIVENDA DIGNA, PER LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI I EL MEDI AMBIENT
2-CREAR ALTERNATIVES LÚDIQUES PEL JOVENT I PROMOURE LES RELACIONS SOCIALS I LA CULTURA POPULAR ENTRE EL JOVENT DE CALAFELL
3-QUE ELS JOVES TINGUIN MOLTA INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS I EFECTES DE LES DROGUES
4-DONAR A CONÈIXER I INTENTAR RESOLDRE LES PROBLEMÀTIQUES GENERALS DE LA GENT DEL POBLE I ACONSEGUIR QUE L'AJC SIGUI LA VEU DELS JOVES CALAFELLENCS (la participació ciutadana)
5-FER DIFUSIÓ DE TOT ALLÒ QUE ES MOU/DICTA A L'AJUNTAMENT (obres públiques, plens...)
6-LLUITA PELS DRETS DELS JOVES I CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL A QUÈ ESTAN SOTMESOS
7-CONSCIENCIAR DE LA DISCRIMINACIÓ DE LES DONES PER RAÓ DE GÈNERE
8-INFORMAR QUÈ ÉS LA SEXUALITAT EN TOTES LES SEVES ORIENTACIONS, ASPECTES I PROBLEMÀTIQUES
9-ACTUAR CONTRA EL FEIXISME, LA XENOFÒBIA, EL RACISME, L'EXPLOTACIÓ I LA DISCRIMINACIÓ DELS IMMIGRANTS
10-SENSIBILITZAR DE L'OPRESSIÓ DE TOTES LES LLENGÜES, CULTURES I POBLES DEL MÓN
11-OFERIR FORMACIÓ ALTERNATIVA AL PENSAMENT ÚNIC ACTUALMENT IMPERANT

Activitats fetesLema:"Futur llengua i nació"

DIJOUS 23-Xerrada "El català a l’empresa" amb el Fòrum Calafell i un membre de la CAL
Dependències platja 19:30-20h

DIVENDRES 24Recital de poesia "Martí i Pol, Joan Brossa, Pere Quart, Mercè Rodoreda".Amb el "Al Nas de la Lluna" Dependències platja 20h
DISSABTE 25Mostra d’entitats de cultura catalana 17h –Entre el monument al pescador i la cofraria.
CONCERT22h-Carpa del poliesportiu Ortoll
-Amb els grups Skàndol públic, Banda barretina, Escac i mat, Adictes a la barra, la Vanda i Punxa-Discos Clotters.


27 d'octubre 2007 11 de setembre del 2007Agost 2006
cx


Cartells